Projekty EU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Pandemie COVID-19 zasahovala do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na…

Infrastruktura do základních škol ve Zlíně

Hlavním cílem projektu Infrastruktura do základních škol ve Zlíně , číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003791, je systémové opatření statutárního města Zlína směřující k zajištění potřebné…

Vzděláváme a pomáháme

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace…

MAP III v ORP Zlín

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP ZLÍN III je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání rozvíjením…

Spolupráce v rámci projektu

Od 1.6.2018 je naše škola (jako partnerská škola) zapojena do projektu "Dynamická inkluze" s reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856 financovaného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání.…