Projekty EU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 ___________________________________________________________________________

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský, na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace o…

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Pandemie COVID-19 zasahovala do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na…

Vzděláváme a pomáháme

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace…

MAP III v ORP Zlín

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP ZLÍN III je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání rozvíjením…