Projekty EU

Infrastruktura do základních škol ve Zlíně

Hlavním cílem projektu Infrastruktura do základních škol ve Zlíně , číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003791, je systémové opatření statutárního města Zlína směřující k zajištění potřebné…

Vzděláváme a pomáháme

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace…

MAP III v ORP Zlín

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP ZLÍN III je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání rozvíjením…

Spolupráce v rámci projektu

Od 1.6.2018 je naše škola (jako partnerská škola) zapojena do projektu "Dynamická inkluze" s reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856 financovaného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání.…