Projekty EU

Infrastruktura do základních škol ve Zlíně

Hlavním cílem projektu Infrastruktura do základních škol ve Zlíně , číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003791, je systémové opatření statutárního města Zlína směřující k zajištění potřebné…

Vzděláváme a pomáháme

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace…

MAP II v ORP Zlín

Projekt “Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II” je spolufinancován Evropskou unií. Potřebujeme společné plánování a sdílení aktivit v území s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v…

Zapojení do projektu České spořitelny

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Spolupráce v rámci projektu

Od 1.6.2018 je naše škola (jako partnerská škola) zapojena do projektu "Dynamická inkluze" s reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856 financovaného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání.…

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně…

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Individuální systémový projekt Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) Ve…