Informace pro rodiče - 1. třída

Školní stravování

Kdo má zájem o školní stravování vyplní přihlášku– odevzdat při nástupu do školy třídním učitelům,    DATUM na přihlášce ke stravování 1.9. daného školní roku.  Přihlášku ke stravování naleznete níže.

- Cena pro kategorii   7 – 10let  32,-Kč/1 oběd
- Cena pro kategorii 10 – 14let  34,-Kč/1 oběd
- Cena pro kategorii  nad 15let  36,-Kč/1 oběd

Změna výše stravenek je podle dosaženého věku v daném školním roce do 31.8. včetně (tzn. pokud dovrší 11 let, případně 15 let nejpozději 31.8. v daném školním roce, bude již od 1.9. na začátku aktuálního školního roku zařazen do vyšší věkové kategorie.

POSKYTUJEME DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Prodej čipů a stravného na celý měsíc září v hotovosti dle časového harmonogramu – první 3 pracovní dny v měsíci, jiný termín lze domluvit po dohodě s vedoucí ŠJ.
Čipy - cena 100,- Kč, při ztrátě, co nejdříve nahlásit vedoucí ŠJ, čip se zablokuje, nutné zakoupit nový čip nebo možnost využití ISIC karty (Informace o pravidlech používání průkazu; Žádost o vystavení průkazu ISIC SCHOLAR)
Je možné zavedení úhrady inkasem z účtu, škola inkasuje vždy 15. den v měsíci. Vyplnit potvrzení inkasa+podpis+razítko banky, zavedení přes internet banku stačí podpis majitele účtu –DATUM napsat 1. 9. daného školní roku. Podklad k povolení inkasa z účtu naleznete níže.
NA MĚSÍC ZÁŘÍ ÚHRADA STRAVNÉHO POUZE V HOTOVOSTI, DÁLE JIŽ PODLE NASTAVENÍ STRAVOVACÍHO ÚČTU ( v hotovosti nebo inkasem).

Objednávky i rušení obědů přes net a jídelní lístek jsou na stránkách školy v sekci školní jídelna – každému strávníkovi bude přiděleno osobní číslo a heslo k přihlášení (předají třídní učitelé na začátku září) nebo na terminálu ve školní jídelně.

OBĚDY SE OBJEDNÁVAJÍ VŽDY VE ČTVRTEK DO 14.00h NA CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN – Z DŮVODU NEPRAVIDELNÉHO ZÁVOZU ZBOŽÍ
Rušit obědy lze přes net, na terminálu ve školní jídelně, e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 8.00h příslušný den u vedoucí ŠJ.

Prodej čipů a stravného na nový  školní rok, poslední 3 dny v srpnu jsou vyhrazeny hlavně pro rodiče prvňáčků, jiný termín lze domluvit s vedoucí ŠJ, tel. 577271379, e-mail: [email protected]. V případě nepřítomnosti vedoucí na pokladně, zazvoňte na zvonek u hlavních dveří do ŠJ.

STŘEDA         30.08.2023             6.00h - 8.00h                               PONDĚLÍ          04.09. 2023          7.15h - 10.00h

ČTVRTEK       31.08.2023             6.00h - 8.00h                                ÚTERÝ              05.09. 2023          7.15h - 10.00h

PÁTEK             01.09.2023             6.00h - 8.00h                              STŘEDA             06.09. 2023          7.15h - 10.00h

 

Soubory ke stažení