Inkaso

Platbu stravného lze provádět bezhotovostním platebním systémem - formou INKASA

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI OBDRŽÍ OD TŘÍDNÍCH UČITEŮ INFORMACE O PLATBĚ STRAVNÉHO INKASEM, VČETNĚ TERMÍNU, OD KDY BUDE ŠKOLA ÚHRADU INKASOVAT NA SBĚRNÝ ÚČET ŠKOLY TOMU URČENÝ, PODLE POKYNŮ ŘEDITELE ŠKOLY.

Zákonní zástupci obdrží  Potvrzení pro banku/spořitelnu/majitele účtu o tom, že souhlasí s inkasem z jeho běžného/sporožirového účtu. Inkasovat bude Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín za odebrané obědy vždy 15. den v měsíci.

Potvrzení musí být řádně vyplněné:

  • Jméno a příjemní žáka, třída
  • Datum narození
  • Číslo běžného/sporožirového účtu a kód banky, ze kterého se bude inkasovat
  • Číslo sběrného účtu ZŠ Zlín, Dřevnická 1790, Zlín  123-2610100227/0100
  • Limit jednotlivé platby 1.500,- Kč
  • Telefonní kontakt zákonného zástupce nebo majitele účtu

 Potvzení o povolení inkasa odevzdejte třídním učitelům nebo vedoucí školní jídelny.

STANOVENÍ VÝŠE STRAVNÉHO A JEHO ÚHRADA V BANCE

1. Stravovací systém Cardpay bank vypočítá zůstatek účtu strávníka z předchozího období
2. Stanoví částku stravného na celý následující měsíc podle věkové kategorie
3. Inkasem bude z účtu odečten pouze rozdíl mezi předcházejícím a nadcházejícím obdobím

Úhrada stravného inkasem se platí na měsíc dopředu - tzn. platba na záři bude z účtu inkasována již 15. srpna na nový školní rok. Tímto způsobem se pokračuje až do konce daného školní roku. U žáků 9. tříd doporučujeme během měsíce června zrušit inkasní povolení v bance nebo spořitelně.