Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. General Data Protection Regulation (dále jen “GDPR”).

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, dále jen “škola” jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech - odkazech:

  • datové schránky, ID DS: 27jmumg
  • e-mailem na adrese: [email protected]
  • nebo poštou na adrese: Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace                                                                                       Dřevnická 1790, 760 01 Zlín

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

O tom, jak škola zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “GDPR”) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů můžete si přečíst na níže uvedeném odkazu:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jmenovaným pověřencem pro školu je paní:

Jarmila Sládková
e-mail: [email protected]
telefon: +420 774 950 005