Dietní stravování

Dle § 122 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), má strávník právo na hmotné zabezpečení, které je povinna zajistit právnická osoba, vykovávající činnost školy nebo školského zařízení.

Vyhláška č. 170/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předspisů (dále je  "vyhláška") byla vydána na základě zmocnění v § 35 odst.2, § 121 odst.1 a § 123 odst. 5 školského zákona, a v dohodě s Ministerstvem zdravodnictví České republiky podle § 121 odst. 2 školského zákona.

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ LZE POSKYTOVAT JEN NA ZÁKLADĚ POTVRZENÍ O POTŘEBĚ DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ,  VYDANÉM ODBORNÝM LÉKAŘEM A REGISTRUJÍCÍM POSKYTOVATELEM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V OBORU LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST. DIAGNOSTIKOVANÁ DIETA BUDE UVEDENA VE ZPRÁVĚ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU.

DRUHY DIET
- dieta s omezením lepku - celiakie

Vzhledem k tomu, že pro každou dietu je třeba stanovit, jaké má mít podmínky pro výrobu jídel, tzn. způsob přípravy, stanovení sortimentu surovin, technologických postupů, které lze či naopak nelze použít, je nutné, aby recepturu, jídelní lístek i způsob jídel připravovaných v rámci školního stavování garantoval nutriční terapeut, tedy odborník, který je dle platné legislativy kompetentní k poradenství v léčebné výživě.