Škola online

Vážení rodiče,

naše škola využívá moderní školní informační systém s názvem ŠKOLA ONLINE, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu.

Informační systém je založen i o ONLINE ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU.

Připojením se k webové aplikaci Škola OnLine, a to při využití běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace, budete mít informace:

  • docházce,
  • prospěchu,
  • rozvrhu hodin,
  • školních aktivitách,
  • chování či zapomínání.

Vašeho dítěte dostupné 24 hodin denně, rychle, jednoduše, bezpečně a zdarma prostřednictvím internetu.

Zákonní zástupci jsou povinni tuto online žákovskou knížku podepisovat elektronicky.

Žáci a zákonní zástupci žáků se můžou do ŠKOLY ONLINE přihlašovat na uvedeném odkazu: Přihlášení do Školy online

Každý obdržel své vlastní uživatelské jméno a heslo. Toto přidělené jméno a heslo jsou důvěrné informace, chraňte je před zneužitím!

V případě technických problémů se obracejte e-mailem na třídního učitele.