Školní psycholog

Mgr. Karin Konečná, LL.M. 
E-mail: [email protected]

Pracuji poradensky a terapeuticky s dětmi, pedagogy a rodiči.

KONZULTAČNÍ HODINY (po předchozí domluvě):

PONDĚLÍ14:00 - 15:30 h.

V případě zájmu o konzultace se na mě můžete obrátit prostřednictvím telefonu školy nebo e-mailu: [email protected]

Dětem nabízím podporu, když:

 •  mají problémy s kamarády, spolužáky, dospělými
 • mají problémy s učením
 • chtějí zjistit, v čem se mohou dále rozvíjet
 • mají potíže doma
 • cítí trému, smutek, strach nebo je něco trápí
 • si potřebují popovídat, svěřit se
 • se jim nedaří, jsou ve stresu.

O velkých přestávkách dětem nabízím klidný prostor pro odpočinek mezi vyučováním, nebo možnost si se mnou předem domluvit individuální konzultaci.

 

Rodičům a zákonným zástupcům nabízím setkání, když:

 • si chtějí popovídat o výchovných nebo výukových potížích
 • zvažují, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat, rozvíjet
 • mají pocit, že jejich dítě něco trápí
 • přijde náročná rodinná nebo životní situace
 • mají potřebu řešit cokoliv, co se týká jejich dítěte.

Ve třídě nabízím podporu

 • pro vzájemnou spolupráci a harmonizaci vztahů
 • pro sebepoznání spolužáků
 • pro rozvoj komunikačních dovedností
 • při řešení náročných situací, které ve třídě nastanou.

Pedagogům i ostatním zaměstnancům školy:

 • jsem k dispozici v jakékoliv jejich pracovní či životní situaci.


Rodičům a zákonným zástupcům:
Pro využití služeb naší školní psycholožky, která je pracovníkem školy, je potřeba získat Váš souhlasUdělením generálního „Informovaného souhlasu“ akceptujete působení školního psychologa na škole. Pokud se rozhodnete, že generální souhlas s činností školního psychologa nepodepíšete, nemáme právo Vašemu dítěti uvedené služby poskytovat, a v případě třídního programu řízeného psychologem bude trávit čas odděleně v náhradní třídě. 

Mlčenlivost
Školní psycholožka je vázáná mlčenlivostí a s citlivými údaji, které ve své práci získává, zachází v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Tímto garantujeme, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce dětí nebudou poskytovány dalším osobám.

 

Neváhejte přijít si popovídat o všem, co Vás zajímá, domluvit se na konzultaci.

Naše škola kvituje, že Vám můžeme tyto možnosti nabídnout, dveře jsou pro Vás i žáky otevřené.