Olympiády

Matematická olympiáda 2021/2022

Soutěž byla financována z prostředků MŠMT.

Zeměpisná olympiáda 2019/2020

Zeměpisná olympiáda byla financována z prostředků MŠMT.

Matematická olympiáda 2018/2019

Matematická olympiáda byla financována s podporou MŠMT.

Matematická olympiáda 2019/2020

Matematická olympiáda byla financována s podporou MŠMT.

Matematická olympiáda 2020/2021

Matematická olympiáda byla financována s podporou MŠMT.