Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ je podporovanou aktivitou (šablonou) projektu.

Školní speciální pedagog na škole: Mgr. Gabriela Šandor, Dis. (vedení hodin speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, speciálně – pedagogické poradenství)
E-mail: [email protected]
Tel.: 771 288 861
Konzultační hodiny jsou stanoveny na pondělí 13:30 - 14:30 a úterý 7:30 - 8:30 hodin po předchozí domluvě.

Hlavní činností školního speciálního pedagoga spočívá v následujících činnostech:

 • vedení hodin speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence,
 • vedení záznamů z činnosti s dětmi s podpůrným opatřením,
 • provádění primární speciálně pedagogické diagnostiky u dětí s výukovými problémy,
 • vyhledávání žáků s potřebou podpůrných opatření,
 • podílení se na vytváření podpůrných opatření v rámci školy,
 • podílení se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory,
 • podílení se na vyhodnocování podpůrných opatření a doporučení případných změn,
 • spolupráce s poradenskými zařízeními (PPP, SPC),
 • spolupráce v rámci školy s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a školní psycholožkou,
 • spolupráce s učiteli na realizaci a vyhodnocení podpůrných opatření,
 • zajištění speciálních učebnic, kompenzačních a didaktických pomůcek pro děti,
 • poskytování metodického vedení učitelům a asistentům dětí s podpůrnými opatřeními,
 • poskytování konzultací rodičům, dětem a učitelům,
 • účast na zápisu dětí do prvních tříd.
   

V případě zájmu o konzultace se na mě můžete obrátit prostřednictvím emailu: [email protected]