Pronájem tělocvičen

Pronajímatel, tj. Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, se sídlem Dřevnická 1790, Zlín, PSČ: 760 01, která je zastoupena Mgr. Pavlem Dvořákem, ředitelem školy má ve správě objekt č. 1788 a č. 1790, jehož vlastníkem je Statutární město Zlín, postavený na pozemku p. č. 4878 v k. ú. Zlín, obec Zlín.

Tímto pronajímatel pronajímá následující nebytové prostory:

  • v objektu č. p. 1788 - prostor tělocvičny a šaten v objektu "B" (malá tělocvična)
  • v objektu č. p. 1790 - prostor tělocvičny a šaten v objektu "A" (velká tělocvična)

Účel užívání tělocvičen je pro provozování sportovní činnosti pro děti, žáky, studenty a dospělé osoby!

Na základě Usnesení Rady města Zlína ze dne 5. 9. 2022, č.j. 61/17R/2022, si Vás dovolujeme informovat o změně výši úhrady za pronájem tělocvičen, a to s účinností od 1. 1. 2023.

  • velká tělocvična - objekt "A", č. p. 1790 za cenu 620,- Kč za hodinu
  • malá tělocvična - objekt "B", č. p. 1788 za cenu 470,- Kč za hodinu

Pozn.: V nájemném je zahrnuta i platba za úklid, náklady na spotřebu elektrické energie, tepla a náklady na spotřebu studené a teplé vody.

V případě zájmu o výše uvedené prostory nás prosím kontaktujte e-mailem na [email protected] nebo [email protected]