SRPŠ

Informace o SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Zlín – Dřevnická 1790, dále jenom SRPŠ, je spolek všech rodičů, jejichž děti jsou žáky školy Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková…

Sběr papíru

Plánované termíny sběru papíru ve školním roce 2020/2021: 1. sběr papíru proběhne ve čtvrtek 01.10.2020 Vážení rodiče, z důvodu stále se prohlubující krize v oblasti obchodu s druhotnými surovinami a…