Objednávání přes internet

VEŠKERÉ INFOMACE PŘEDAJÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPŮM TŘÍDNÍ UČITELÉ PODLE POKYNŮ ŘEDITELE ŠKOLY PO ZAVEDENÍ OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU.

Objednávání, rušení stravy (včetně přehledu pohybu a odebírání stravy na účtu strávníka) můžete provádět na internetových stránkách školy www.zsdrevnicka.cz na úvodní straně v menu "Školní jídelna"Jídelníček online.

Přihlašovací jméno/variabilní symbol (první číslo) a heslo (druhé číslo) do stravovacího systému obdržíte jako přílohu "Potvrzení" banky/spořitelny s povolením inkasa a průvodním dopisem.

Doporučujeme při prvním přihlášení HESLO změnit.

Upozornění:

Obědy se objednávají ve čtvrtek na celý následující týden do 14:00h (z důvodu zajištění materiálu od dodavatele).

V mimořádných případech je možno objednávat a rušit obědy na aktuální den nejpozději do 14:00 h předešlého dne.

Po nemoci lze oběd objednat nebo zrušit přímo u vedoucí ŠJ daný den do 8:00 h (tel.: +420 577 271 379 -školní jídelna, +420 577 210 204 - sekretariát, , e-mail: [email protected]).

Nárok na dotovaný oběd má strávník nárok pouze první den nemoci, další dny se již hradí plné stravné, včetně režijních nákladů.

Ovládání programu:

  1. Otevřete si naše internetové stránky
  2. Odkaz najdete v menu Školní jídelna → Jídelníček online
  3. Zadejte PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO
  4. Zadejte HESLO
  5. Při objednávání obědů použijte záložku JÍDELNÍČEK objednat oběd - ANO/NE
  6. Při rušení použijte záložku PŘEHLED OBJEDNÁVEK - zrušit oběd ANO/NE
  7. Pro kontrolu odebrané stravy, vkladů na účet, použijte záložku HISTORIE nebo  DETAILNÍ HISTORIE ÚČTU