Informace ze školní jídelny

 

OBĚD NA PÁTEK 31.5.2024 SI OBJEDNEJTE NEJPOZDĚJI  DO ČTVRTKU 23.5.2024 DO 14h

(Mezinárodní den dětí )

 

ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO

S platností od 1. 1. 2023 dochází z důvodu zvýšení cen potravin a režijních nákladů ke změně výše stravného o 2,- kč za 1 oběd u všech věkových kategorií

Kategorie     7-10 let            32,- Kč

                      11 - 14 let         34,- Kč

                     15 a více let      36,- Kč

Cizí strávníci 126,- Kč/1 oběd od 1. 1. 2024

 

POZOR!!! DŮLEŽITÉ!!!

Oznamujeme tímto rodičům žáků stravujících se ve školní jídelně, že s  platností od 1. 1. 2021 dochází ke změně účtu pro zasílání plateb za stravu. Změňte si prosím včas příkazy k inkasu.

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU:
123-2610100227/0100

Informace

Dobíjení čipů první 3 pracovní dny v měsíci

1. den   7.15h - 8.00h    12.30h-13.30h                                                                                                                                             

2. den  7.15h - 8.00h

3. den  7.15h - 8.00h

Jiný termín je možné si domluvit po dohodě s vedoucí ŠJ. V případě nepřítomnosti na pokladně, zazvoňte na zvonek do školní jídelny.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Obědy se objednávají ve čtvrtek na celý následující týden do 14.00h na terminálu ve školní jídelně nebo pomocí přihlašovacích údajů na stránkách školy v sekci - Objednávky on-line. Po nemoci nebo v mimořádných případech lze objednat nebo zrušit  oběd přímo u vedoucí ŠJ příslušného dne do 8.00h. (tel.: 577 271 379 - školní jídelna, 577 210 204 - sekretariát školy, e-mail: [email protected])

Nárok na dotovaný oběd má strávník nárok pouze první den nemoci, další dny se již hradí plné stravné, včetně režijních nákladů.

ZPŮSOB PLATBY STRAVNÉHO

HOTOVĚ

Dobíjení čipů u vedoucí na pokladně ŠJ první 3 pracovní dny v měsíci. První den 7.15h-8.00h, 12.30h-13.30h, další dva dny 7.15h-8.00h (jiný termín po dohodě s vedoucí ŠJ)

INKASO

Nastavení inkasního příkazu z běžného/sporožirového účtu. Inkasovat bude ZŠ Zlín, Dřevnická 1790, Zlín  z účtu 123-2610100227/0100 za odebrané obědy vždy 15. den v měsíci. Více informací naleznete v menu ŠJ, podsekce - INKASO

CENA ČIPU

Cena čipu je 100,- Kč - zůstává v majetku strávníka. Peníze za čip se nevracejí. Ztrátu čipu nahlásit hned vedoucí ŠJ, čip bude zablokován - stravné zůstává.

INKASNÍ PŘÍKAZY ZA MĚSÍC PROSINEC

  • Vždy v průběhu svátků vánočních a nového roku, kdy je více dnů volna a všichni čerpají dovolenou, jsou platby opožděny. Strávníci si mohou dorazit oběd ráno do 8h, pokud budou mít dostatek finančních prostředků na stravovacím účtu. Jinak lze vložit i finanční prostředky v hotovosti na pokladně, tímto vznikne přeplatek financí na leden po připsání inkasní platby za prosinec a v únoru bude pak inkasní platba nižší.
  • Snažíme se vždy, aby si všichni mohli obědy dorazit aspoň na pondělí a zbytek týdne, pokud přijdou inkasní platby později, i během dalších dnů. Opět záleží na provedení bankovních operací a dodání informace o provedených platbách do školní jídelny.