Pro školy a Škola na dlani

Naše škola je zapojena do projektu Pro školy a Škola na dlani. V rámci objednané licence naší základní školou, může každý žák, rodič, popř. kamarád žáka využívat všechny níže uvedené moduly:

 1. Testy dětských schopností
 2. Paměťové testy
 3. Testy pro nejmenší
 4. Test volby povolání
 5. Angličtina pro nejmenší
 6. Čtenářská gramotnost
 7. Sociometrie
 8. Kvízy

Projekt je zcela unikátní v několika bodech:

 1. vše je ZDARMA
 2. grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání e-mailem, archivace
 3. možnost bezplatného opakování testů
 4. možnost paralelního vypracování testu volby povolání rodičem,
 5. učitelem a kamarádem žáka – jedinečná možnost dozvědět se, jak žáka vidí jeho nejbližší
 6. testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu
 7. okamžité on-line vyhodnocení testů – ihned po testování

Každý žák obdržel přístupové údaje, tj. login a heslo do aplikace  www.proskoly.cz a www.skolanadlani.cz.

V případě, že někdo ztratí nebo zapomene své přístupové údaje do portálů, napište svůj požadavek na e-mail: [email protected].

 

Soubory ke stažení