Proškoly.cz – testy

Naše základní škola je každoročně zapojená do projektu aktivní škola Proškoly.cz.

Webový server www.proskoly.cz je určen pro podporu žáků základních a středních škol.

Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

Každý žák obdržel přístupové údaje, tj. jméno a heslo do aplikace www.proskoly.cz, které opravňují k využívání celé aplikace z pohodlí domova po dobu registračního období (viz výše).

V rámci objednané licence naší základní školou, může každý žák, rodič, popř. kamarád žáka využívat všechny níže uvedené moduly:

 • Testy dětských schopností
 • Paměťové testy
 • Testy pro nejmenší
 • Test volby povolání
 • Angličtina pro nejmenší
 • Čtenářská gramotnost
 • Sociometrie
 • Kvízy

Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak komplikovaná a nákladná příprava testů v papírové formě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu (ze školy, z družiny, z domova, atd.)

Projekt je zcela unikátní v několika bodech:

 • grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání e-mailem, archivace
 • možnost bezplatného opakování testů
 • možnost paralelního vypracování testu volby povolání rodičem, učitelem a kamarádem žáka – jedinečná možnost dozvědět se, jak žáka vidí jeho nejbližší
 • školní licence pro neomezený počet žáků
 • testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je vypracovávat při vyučování
 • okamžité on-line vyhodnocení testů – ihned po testování možné výsledek konzultovat s učitelem, výchovným poradcem či rodičem

Informace pro rodiče zde.

V případě, že někdo ztratí nebo zapomene své přístupové údaje do portálu www.proskoly.cz, napište svůj požadavek na e-mail: sekretariat@zsdrevnicka.cz

Soubory ke stažení