O škole

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace

Dřevnická 1790, 760 01 Zlín, tel.: 577 210 204, 

e-mail: [email protected], web: www.zsdrevnicka.cz 

Kromě hlavní náplně – tedy poskytování základů všeobecného vzdělání a utváření klíčových kompetencí – poskytuje škola žákům zdravé, bezpečné a příjemné prostředí, výuku anglického jazyka již od 1. třídy, rozšířenou výuku matematiky na druhém stupni nabízenou formou volitelného předmětu, řadu sportovních a zájmových kroužků,  kvalitní kariérové poradenství, začlenění environmentální výchovy do výuky, systematickou primární prevenci sociálně patologických jevů a pestrou nabídku výchovně vzdělávacích akcí mimo školu (lyžařský kurz, exkurze, besedy, divadlo, koncerty atd.). 

Ve škole je zřízeno kompletní poradenské pracoviště včetně speciálního pedagoga. Zajišťujeme také logopedickou péči. Žáci z odlehlejších lokalit (zejména místních částí Příluky a Jaroslavice) jsou do školy i ze školy dopravováni školním autobusem MHD. 

Škola poskytuje dietní stravování. Jednou z nesporných výhod školy je její poloha v klidové zóně a komplex venkovních i vnitřních sportovišť. 

Školní družina je v provozu od 06:00 hod. do 17:00 hod.