Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497