Infrastruktura do základních škol ve Zlíně

Hlavním cílem projektu Infrastruktura do základních škol ve Zlíně, číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003791, je systémové opatření statutárního města Zlína směřující k zajištění potřebné úrovně vybavení pro odborné vzdělávání v oblasti komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy v deseti základních školách zřizovaných statutárním městem Zlín.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy) deseti základních škol zřizovaných statutárním městem Zlín;
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury deseti základních škol zřizovaných statutárním městem Zlín včetně zabezpečení bezbariérovosti;
  • zajištění vnitřní konektivity deseti základních škol zřizovaných statutárním městem Zlín.

Účelem realizace projektu je zvýšení kvality vzdělávání v rámci deseti základních škol zřizovaných statutárním městem Zlín ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání v oblasti komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodních věd je ve správním obvodu statutárního města Zlína jedním ze základních předpokladů pro budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

 

7a6tz5gery
7a5idn6r94