OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský, na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem “Vzdělání pro život” s reg.č. CZ.02.02.03/00/22_002/0006184.

  • Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.01.2023.
  • Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2024.

Podporovanými aktivitami jsou šablony: 
1. Personální podpora. 
2. Inovativní vzdělávání žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

1tyl3v0fcec

Soubory ke stažení