Vzděláváme a pomáháme

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony III, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Vzděláváme a pomáháme“ s reg.č.“CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019355“

  • Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.01.2021.
  • Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.07.2022.

Podporovanými aktivitami jsou následující šablony: 

1. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ. 

2. Projektový den mimo školu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

7a75dmfhtm