MAP III v ORP Zlín

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP ZLÍN III je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání rozvíjením společného
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb v ORP Zlín
a vyhodnocování přínosů této spolupráce.

79ymers4r5