MAP II v ORP Zlín

Projekt “Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II” je spolufinancován Evropskou unií.

Potřebujeme společné plánování a sdílení aktivit v území s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách a organizacích neformálního vzdělávání.