Velehrad 2021 - 1.B

Žák Oskar Zikmund z 1.B obsadil krásné 5. místo a žákyně Anežka Janků z 1. B obsadila 15. místo v 16. ročníku výtvarné soutěže pro děti 1. stupně ZŠ Putujeme společně, kreslíme společně a soutěžíme společně. Cestou dvou bratří.

Pod záštitou: Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého.

Téma: Namaluj Ludmilu se svým vnukem Václavem.

Technika: kresba černou konturou s kresbou prašnými křídami.

Vyhlášení výsledků a předání ceny proběhne 4. července na Velehradě. 

Srdečně gratulujeme.