Spolupráce v rámci projektu

Od 1.6.2018 je naše škola (jako partnerská škola) zapojena do projektu "Dynamická inkluze" s reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856 financovaného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Příjemcem je CMC Graduate School of Business o.p.s.

Účelem partnerské školy je zapojení dvou pedagogů, kteří budou provádět tyto činnosti:

  • účast na aktivitě "Dynamická inkluze v centrech kolegiální podpory (povinná aktivita 2)
  • spolupráce v rámci aktivity "Realizace osvětových akcí (volitelná aktivita 4).

Smlouva je uzavřena na dobu trvání projektu do 31.10.2020.
Projekt "Dynamická inkluze" reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856 je spolufinancován Evropskou unií.

 

7a8ntqtf31