Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Individuální systémový projekt Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „NÚV“) je Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace zapojena do projektu KIPR (KVALITA-INKLUZE-PORADENSTVÍ-ROZVOJ).

Předmětem spolupráce je podpora školy při zavádění principů inkluzivního vzdělávání, prostřednictvím posilování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti implementace nové legislativy, vyplývající z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména pak §16 školského zákona. Podpora školy bude mít charakter personální podpory, metodické podpory, podpory pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství, podpory v zajištění programů DVPP.

Spolupráce s NÚV je sjednána na dobu určitou v délce trvání ode dne 27.3.2017 do 28.2.2019.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Informace o projektu KIPR jsou uvedeny na stránkách NÚV - http://www.nuv.cz/projekty/kipr