Spolupráce se Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o.

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace je zapojená do spolupráce v oblasti vzdělávání se Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o. při realizaci projektu v oblasti digitálních technologií a vzdělávání v oblasti IT, který cílí na podporu a rozvoj klíčových kompetencí definovaných Integrovaným regionálním operačním programem.

Cílem vzájemné spolupráce je přizpůsobit vzdělávání v oblasti digitálních technologií potřebám trhu práce, zkvalitnit výuku v uvedené oblasti a společně popularizovat digitální technologie a kompetenci v oblasti digitálních technologií svých žáků a studentů.

Spolupráce je koncipována jako dlouhodobý partnerský vztah - uzavřená na dobu neurčitou, minimálně však na dobu pěti let od finančního ukončení projektu.