Etická výchova

Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do projektu na rozvojový program na Podporu implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.
V rámci rozvojového programu MŠMT Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016, č. j. MSMT-24367/2015-1, a v návaznosti na Rozhodnutí č. MSMT-6895-13/2016-3 nám byly přiděleny finanční prostředky od Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu.

Projekt etické výchovy má za cíl podpořit DVPP k profesionalizaci výchovného stylu učitelů a stojí na čtyřech navzájem propojených aktivitách:

 1. 36hodinové DVPP pro část pedagogického sboru.
 2. Realizace projektového dne pro část tříd.
 3. Inovace ŠVP.
 4. Nákup odborné literatury a učebnic etické výchovy a kancelářských potřeb.

Cíle etické výchovy jsou:

 • Posílení výchovného stylu, jako významného prvku Etv, v práci učitelů - prostřednictvím DVPP.
 • Zesílení vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů - prostřednictvím projektového dne a DVPP.
 • Zlepšení sociálního klimatu na škole - prostřednictvím projektového dne a DVPP.
 • Zvětšení učitelské databáze aktivit k EtV- prostřednictvím DVPP, nově pořízené literatury a učebnic i prostřednictvím projektového dne.

Výstupy z projektového dne:

1. stupeň:

 • Můj kamarád
 • Zájem o spolužáky a vrstevníky
 • Pozitivní hodnocení druhých
 • Pravidla třídy
 • Komunikační dovednosti - máme rádi zvířata
 • Důstojnost lidké osoby, pozitivní hodnocení sebe, sebeúcta - pozitivní hodnocení druhých

2. stupeň:

 • Základní lidská práva
 • Komunikace

Fotografie z projektového dne můžete zhlédnout - zde.