Hasík

Naše základní škola spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje při realizaci preventivně výchovného programu HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ  OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA.

Program je realizován instruktory - absolventy odborného výcviku akreditovaného MŠMT ČR pod č. j. 27 938/2006-25-535.

Princip programu spočívá v předávání informací dětem samotnými hasiči, kteří znají problematiku požárů, dopravních nehod, ochrany obyvatelstva, apod.

Tito hasiči jsou během úvodního kurzu důkladně proškoleni, poté následuje praxe na školách. Po praktickém otestování získaných dovedností následuje přezkoušení ze strany lektorů občanského sdružení Citadela Bruntál a dětského psychologa. Úspěšní absolventi dostávají certifikát a stávají se hasiči-instruktory. Takto ve dvojicích již samostatně působí na školách.

Preventivní program na školách se skládá ze dvou hlavních částí:

 1. První část sestává z opravdu základních informací a poznatků a je určena dětem ve věku cca. 7 - 10 let (1. stupeň základního školství).
 2. Na 2. stupni je již výuka doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou.

Přehled témat výuky:

1. cyklus (1. stupeň základního školství):

 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)
 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)
 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání
 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár
 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici
 • Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý)
 • Nalezené zápalky a "hra" s nimi
 • Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách
 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat
 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole
 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším

2. cyklus (2. stupeň základního školství):

 • Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)
 • Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání
 • Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS)
 • Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý" a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)
 • Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách
 • Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník"
 • Lesní požáry a požáry v přírodě
 • Další informace týkající se tématu "Na co nezapomenout při odchodu z domu"
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás doma)
 • Nebezpečné plyny při požáru, první pomoc při nadýchání se kouře a co to je požární hlásič
 • Únikové cesty veřejných budov a požární poplach v naší škole
 • Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším
 • Co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště - zásady opuštění bytu a obsah evakuačního zavazadla
 • Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany - rozdíly oproti utěsnění místnosti při požáru)
 • Další nebezpečí v přírodě i ve městě