Vánoční sbírka ponožek

Dobrý deň! 

V mene celého brnenského tímu Medici na ulici by sme sa Vám chceli veľmi poďakovať za to, že ste sa spolu s vašimi žiakmi zapojili do našej vianočnej zbierky ponožiek pre ľudí bez domova! 

Je pre nás veľkým povzbudením, že sa ľudia vedia spájať a pomáhať. Ponožiek máme naozaj hojne a budeme ich štedro rozdávať každému, kto ich bude potrebovať. 

 S úctou a pozdravom, 

Medici na ulici Brno