Dobrý skutek na Vánoce - svícny pro Dům pokojného stáří ve Zlíně od žáků V.B