VÝMĚNA OKEN TĚLOCVIČNY

Díky účelové finanční dotaci zřizovatele byla začátkem července zahájena dlouho připravovaná výměna oken v objektu tělocvičny na ZŠ Dřevnická. Vzhledem k tomu, že budova školy je chráněná kulturní památka, měl významné slovo při přípravě tohoto projektu Národní památkový ústav a odbor kultury a památkové péče Statutárního města Zlín. Na základě požadavků těchto institucí byla vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele. Vítězný návrh, který splňoval přísná kritéria kladená na nemovitou kulturní památku, předložila firma OKNA SCH s.r.o. Ta také bez prodlení zahájila práce tak, aby na začátku školního roku bylo vše připraveno pro výuku a sportovní vyžití nájemníků.