Informativní schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku

Vážení rodiče,

zveme Vás na Informativní schůzku, která se bude konat dne 30.5.2024 v 16.00 hodin v divadelním sálku naší školy. Pokud se nebudete moci této schůzky zúčastnit, všechny informace naleznete posléze také na našich webových stránkách v záložce Základní škola v podsložce První třídy.

 Těšíme se na Vás