Organizace prvních dnů ve školním roce 2023/2024

Pondělí 4. 9. 2023: Slavnostní zahájení školní roku 2023/2024
1. ročník
• 1.A 8.00 – slavnostní zahájení školního roku v kmenové učebně
• 1.B 9.30 - slavnostní zahájení školního roku v kmenové učebně
• výdej obědů od 10:30 do 11:00 hodin
• provoz školní družiny od 6:00 do 17:00 hodin
2. - 9. ročník
• 9.00– 9.40 - slavnostní zahájení školního roku v kmenové učebně
• s sebou přezůvky, poznámkový blok a psací potřeby
• výdej obědů od 10:30 do 11:00 hodin
• provoz školní družiny od 6:00 do 17:00 hodin
 

Úterý 5. 9. 2023: Třídnické hodiny ve třídách
1. ročník - 3 vyučovací hodiny, od 8:00 do 10:45 hodin 

2. - 5. ročník - 4 vyučovací hodiny, od 8:00 do 11:40 hodin 

6. - 9. ročník - 5 vyučovacích hodin, od 8:00 do 12:35 hodin

1. - 9. ročník
• s sebou přezůvky a věci podle pokynů třídních učitelů ze dne 4.9.
• výdej obědů od 11:00 do 13:00 hodin
• provoz školní družiny od 6:00 do 17:00 hodin


Od středy 6. 9. 2023:
• vyučování ve všech ročnících a třídách podle rozvrhu hodin 

• výdej obědů dle Vnitřního řádu Školní jídelny v době od 11:30 do 13:45 hodin 

• provoz školní družiny od 6:00 do 17:00 hodin