EKOOLYMPIÁDA ZŠ ŠTÍPA

Dne 10. května se vybraní zástupci naší školy zapojili do 13. ročníku ekoolympiády, která se konala na Základní škole ve Štípě. Vzorně nás reprezentovali dva žáci ze třídy 8. B. Kromě teoretických znalostí z ekologie a ochrany životního prostředí si soutěžící vyzkoušeli poznávání rostlin i živočichů, také se zúčastnili přednášky, která byla v režii pracovníků ZOO Lešná. Z celkového počtu 31 žáků se z naší školy umístil nejlépe Hugo Přílučík na krásném 9. místě. Gratulujeme!  

Mgr. Šárka Trllová

15ahwp7cj2e