ŽIVOT DĚTEM

Poděkování dětem, rodičům a zaměstnancům Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, za účast při sbírce ve školním roce 2022/2023 a za finanční částku 8 995 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

10vsq22lv67