SBĚR STARÉHO PAPÍRU

se uskuteční ve středu 23. 11. 2022.

Vážení bude probíhat v čase: 7:00 - 8:00 a 13:40 - 15:10 hod. 

Kontejner bude přistaven na parkovišti u školy.

Pokud by Vám čas i termín nevyhovoval, papír můžete odevzdat přímo ve sběrně Partr a ve škole odevzdat doklad o množství odevzdaného papíru se jménem žáka. Nahlaste SRPŠ při ZŠ Dřevnická.

PARTR - sběrna, Rybníky I, 760 01 Zlín. Tel.: +420 725 534 194