Lampionový průvod

se uskuteční 14.11.2022 v 17:00 hodin u vchodu do školní družiny.