DARUJ KNIHU, DARUJ PŘÍBĚH

Na podporu zlínských škol město vyhlásilo dotační program – Tvoříme školu. V tomto projektu šlo o iniciativu žáků, kteří se zamysleli nad zlepšením školního prostředí. Po hlasování žákovského parlamentu bylo rozhodnuto, že se bude obhajovat revitalizace školní knihovny, včetně knižního fondu. Na radnici se sešli zástupci škol i žákovských parlamentů, kteří představili své nápady. Naši školu ZŠ Dřevnická reprezentovali žáci 8.A Šarlota Chovancová a Petr Suchánek z 9.A. Prezentace našich žáků, za kterou jim celá škola děkuje, zaujala a peníze z Tvoříme školu nám byly přislíbeny. Během prázdnin se začala knihovna renovovat. Postupně se natřely skříně, vytřídily zničené knihy, koupil nový koberec a relaxační sedací vaky. Nyní se chystá obnova a doplnění knižního fondu společně s výzdobou prostoru se kterou pomáhají v rámci výtvarné výchovy i žáci druhého stupně. Místo bude žákům sloužit jako školní knihovna, ale také k relaxaci, a to nejen během přestávek. Mnohokrát děkujeme městu Zlín za poskytnutou dotaci.    

V rámci doplnění a obnovy knižního fondu naší žákovské knihovny bychom Vás – rodiče a přátele školy – chtěli požádat o darování knih, časopisů a her, které již doma nevyužíváte. Dne 25.10. v čase od 14 :00 – 18:00 bude připraveno ve vestibulu školy sběrné místo. Předem mnohokrát děkujeme za Vaše dary a za pomoc dostat knihy i k těm, kteří tolik šance se setkat s knihou či hrou nemají.

Fotografie z renovace knihovny naleznete ve fotogalerii.