Zahájení školního roku 2022/2023

Čtvrtek 1. 9. 2022: Slavnostní zahájení školní roku 2022/2023

1.ročník

·      8.00 - 8.45 – slavnostní zahájení školního roku v příslušných třídách

·      výdej obědů od 10:30 do 11:00 hodin

·      provoz školní družiny od 6:00 do 17:00 hodin

2. - 9. ročník

·      9.00 – 9.40 -  slavnostní zahájení školního roku v kmenových třídách

·      s sebou přezůvky, poznámkový blok a psací potřeby

·      výdej obědů od 10:30 do 11:00 hodin

·      provoz školní družiny od 6:00 do 17:00 hodin

Pátek 2. 9. 2022: Třídnické hodiny ve třídách

1. ročník - 3 vyučovací hodiny, od 8:00 do 10:45 hodin
2. - 5. ročník - 4 vyučovací hodiny, od 8:00 do 11:40 hodin
6. - 9. ročník - 5 vyučovacích hodin, od 8:00 do 12:35 hodin

1. - 9. ročník

·      s sebou přezůvky a věci podle pokynů třídních učitelů ze dne 1.9.

·      výdej obědů od 11:00 do 13:00 hodin

·      provoz školní družiny od 6:00 do 17:00 hodin


Od pondělí 5. 9. 2022:

• vyučování ve všech ročnících a třídách podle rozvrhu hodin 
• výdej obědů dle Vnitřního řádu Školní jídelny v době od 11:30 do 13:45 hodin
• provoz školní družiny od 6:00 do 17:00 hodin