Účast při sbírce Život dětem

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům Základní školy, Dřevnická 1790, Zlín za účast při sbírce ve školním roce 2021/2022.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Soubory ke stažení