Exkurze do Osvětimi

Dne 22. června 2022 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do Osvětimi. Toto místo je považováno za největší vyhlazovací tábor v Evropě. Během exkurze si žáci prohlédli obě části tábora. V první z nich – Auschwitz – se nachází mimo jiné i dochované věci po tehdejších obětech zločinů spáchaných právě ve zdejším táboře.  Ve druhé části – Birkenau – všechny zaujal především vystavený vagón, ve kterém sem přiváželi Židy z celé Evropy za účelem likvidace.

Konkrétní hrůzy holocaustu během druhé světové války jsou pro nás stále těžko představitelné a je důležité si uvědomit, že by se již nikdy neměly opakovat.