SBĚR STARÉHO PAPÍRU

se uskuteční:

ve středu 1. 6. 2022

v čase: 7:00 - 15:15hod. 

Kontejner bude přistaven na parkovišti u školy.

Pokud by Vám čas i termín nevyhovoval, papír můžete odevzdat přímo ve sběrně a ve škole odevzdat doklad o množství odevzdaného papíru se jménem žáka.

PARTR - sběrna, Rybníky I, 760 01 Zlín. Tel.: +420 725 534 194