DEN ZEMĚ

V pátek 22.4.2022 proběhl na druhém stupni projektový den s názvem “Den Země”. Žáci se rozdělili do jedenácti různých skupin. Ve skupině Recyshopping se šily tašky ze starých prostěradel. Skupina s názvem Úklidová četa uklízela v okolí školy. V Recyhraní si žáci vytvořili a pak i zahráli kimovku na téma recyklace. V Ecodivadle se nacvičovala divadelní hra O princi Špindíkovi. V dalších skupinách se vyráběla mozaika ze starých CD, tvořily se plakáty o ohrožených druzích zvířat nebo se vyráběla pouzdra či šperky z PET lahví. Aktivit bylo mnoho a žáci si tento netradiční školní den užili. Příští rok si oslavu Dne Země jistě zopakujeme. 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.