Třídní schůzky a konzultace učitelů s rodiči

Vážení rodiče.

Dne 25.11. proběhnou třídní schůzky a konzultace vyučujících s rodiči. Vzhledem k epidemické situaci budou probíhat v následujícím režimu.

Na I. stupni proběhnou třídní schůzky i konzultace s rodiči online podle pokynů třídních učitelů.

Na II. stupni budou rodičům místo prezenčních třídních schůzek zaslány informace emailem. V případě potřeby budou v čase od 16.00 do 18.00 hodin k dispozici ve škole vyučující k individuálním konzultacím prezenční formou.

Pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku je 25.11. v 16.00 hodin připravena prezenční schůzka s výchovnou poradkyní k přijímacímu řízení na střední školy. Po skončení budou následovat konzultace s vyučujícími.

Během pobytu v budově školy je povinnost mít zakryty dýchací cesty respirátorem.