Organizace výuky od 10.5.2021

Rozhodnutím vlády mohou od 10. 5. 2021 nastoupit k prezenční výuce i žáci 2. stupně. Výuka bude probíhat rotačním způsobem.

V týdnu od 10. 5. 2021 přijdou do školy třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Ostatní třídy budou pokračovat i nadále ve výuce distanční.  

V týdnu od 17. 5. 2021 přijdou do školy třídy 6.B, 7.B, 8.B. Ostatní třídy budou pokračovat i nadále ve výuce distanční. 

Tímto rotačním způsobem bude výuka organizována až do odvolání. 

První stupeň pokračuje v rotaci jako doposud.

Podmínkou účasti na prezenční výuce je podstoupení antigenního testování ve škole 1x týdně (II. stupeň 2x týdně). Během pobytu ve škole musí žáci nosit roušku k ochraně úst a nosu.

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je třeba si obvyklým způsobem objednat oběd. Dietní strava se až do odvolání nevaří. Možnost stravování mají i žáci v rámci distanční výuky. Tito žáci budou chodit bočním vchodem v čase 11:20 - 11:30 hod. Přezůvky s sebou.

Soubory ke stažení