Usnesením vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021

se s účinností od 1. března 2021 do 21. března 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků ve výuce. Všichni žáci přecházejí na distanční způsob výuky. Povoleny jsou v případě nutnosti pouze individuální konzultace. 

V provozu nebude ani školní družina ani školní jídelna. Žákům, kteří mají na pondělí přihlášený oběd bude tento odhlášen a peníze vráceny na účet.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA