Druhý sběr dat o průběhu distančního vzdělávání ve zlínských školách

Vážení rodiče,

jménem zřizovatele se na Vás obracím s prosbou o součinnost při druhém sběru dat o průběhu distančního vzdělávání ve zlínských školách. Data poslouží k vyhodnocení potřebnosti podpůrných opatření (např. pomoc studentů pedagogických oborů UTB s doučováním, přípravou videolekcí apod.). Sběr dat bude probíhat v termínu od 19.11. do 27.11. 2020.

Odkaz na jednotný on-line dotazník: https://bit.ly/36OtJUS.