TVOŘÍME ŠKOLU

V rámci akce „Tvoříme školu“, kterou zlínský magistrát podporuje aktivity žákovských parlamentů zlínských škol a v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III, se konalo setkání zástupců školních parlamentů. Toto setkání se uskutečnilo 27. 4. 2022 v obřadní síni zlínské radnice. Na úvod všechny účastníky přivítal primátor města Mgr. et Mgr. Jiří Korec, který zdůraznil pozitivní přínos této aktivity a možnost žáků částečně ovlivnit prostředí, ve kterém se vzdělávají. Poté předal slovo náměstkyni primátora pro školství paní Bc. Kateřině Francové. Hlavní část setkání pak zástupci parlamentů jednotlivých škol prezentovali své projektové záměry. Žáci naší školy se představili s projektem revitalizace školní knihovny, který zvítězil mezi dalšími návrhy jednotlivých tříd.  Na závěr proběhla krátká diskuze a také promluvil a žákům poděkoval vedoucí odboru školství a sportu pan Mgr. Milan Smola.  

Děkujeme všem žákům, kteří se se svými návrhy aktivně podíleli na této užitečné akci.