Březen – měsíc knihy

Ve dnech 28.3. a 31.3.2022 jsme s žáky prvních tříd v rámci činnosti školní družiny navštívili Obvodní knihovnu Díly.
Paní knihovnice vysvětlila dětem jakým způsobem knihovna funguje, co všechno zde lze nalézt, jak se s knihami pracuje apod. Měla pro děti připravené také praktické činnosti a logické úkoly.
Děti také dostaly prostor k prohlédnutí dětské literatury a časopisů.

Magdalena Böhmová