PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 následující mimořádná opatření: 

Soubory ke stažení