ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ V DOBĚ OD 28.6.2021 DO 30.6.2021

28.6.2021 - 29.6.2021 

  • Ukončení výuky: 1. stupeň v 11.40 hodin, 2. stupeň ve 12.00 hodin.
  • Provoz školní jídelny: od 11.30 hodin do 12.30 hodin.

30.6.2021 

  • Slavnostní předávání vysvědčení na 1. i 2. stupni skončí v 8.45 hodin.
  • Provoz školní jídelny: od 10.00 hodin do 10.30 hodin.

Po opuštění budovy školy přebírají zákonní zástupci za své děti plnou zodpovědnost.