Organizace výuky od 12.4.2021

Dne 12. 4. 2021 nastoupí do školy k prezenční výuce žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A. Ostatní třídy budou pokračovat i nadále ve výuce distanční. 

Od 19. 4. 2021 nastoupí do školy k prezenční výuce vzhledem k rotaci tříd žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B. Ostatní třídy budou pokračovat ve výuce distanční.

Tímto rotačním způsobem bude výuka organizována až do odvolání.

Podmínkou účasti na prezenční výuce je podstoupení antigenního testování ve škole 2x týdně.

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je třeba si obvyklým způsobem objednat oběd. Dietní strava se až do odvolání nevaří. Možnost stravování mají i žáci v rámci distanční výuky. Tito žáci budou chodit bočním vchodem v čase 11:20 - 11:30 hod. Přezůvky s sebou.

Provoz školní družiny bude probíhat ve standardním režimu. 

Od 12.4. budou současně obnoveny školní spoje (viz tisková zpráva DSZO níže).

Soubory ke stažení